Σάββατο, 16 Απριλίου 2011


"Αλλοι τα χωνουν στην δοση του δανειου και αλλοι στην δοση τους."